HOTLINE024 32222255
Luôn mở cửa

Quảng cáo Cốc cốc

HAIDANG MEDIA

Quảng cáo Cốc cốc

Dịch vụ quảng cáo Cốc Cốc

Thống kê từ công cụ đo lường Keyword Planner của Google năm 2020 cho thấy Cốc Cốc đã vượt qua Google Chrome để trở thành trình duyệt được tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam. Theo số liệu mới nhất trên Google Keyword Planner (cập nhật tới hết tháng 6/2015), tổng lượt tìm kiếm Cốc Cốc đạt con số 554.700 lượt, vượt xa Google (450.880 lượt) và Firefox (249.950 lượt).

024 32222255
Top