HOTLINE024 32222255
Luôn mở cửa

Đăng báo điện tử

HAIDANG MEDIA

Đăng báo điện tử

Đăng các bài viết quảng cáo trên các trang báo điện tử

Quảng cáo đăng bài PR trên các báo điện tử là kênh quảng cáo phổ biến nhất ở Việt Nam. Theo thống kê, ở Việt Nam doanh thu từ quảng cáo trực tuyến đa phần đến từ hình thức này.

024 32222255
Top